Blog

Anasayfa Blog

Dijital TV Yayını Nedir?

Dijital yayıncılık sistemi analog (sürekli değişen) olarak üretilen ses ve görüntü bilgilerinin 0 ve 1’lerden oluşan bitlere dönüştürülüp gerekli olan kodlama teknikleri yapıldıktan sonra farklı modülasyon teknikleri ile alıcılara iletilmesi esasına dayanmaktadır.Sinyal havada alıcıya iletilirken, dijital verilere karşılık gelen analog sinyaller olarak iletilmektedir. Dijital Sistemlerin Yararları Nelerdir? Dijital Radyo ve TV sistemlerinin yararları asağıdaki gibi sıralanabilir. • Daha kaliteli görüntü ve ses getirmiştir. • Uydu, kablo ve karasal yayıncılıkta kanal kapasitesi artmıştır. Uydu transponder’inden sadece bir analog TV yayını yapılırken, dijital teknoloji ile sıkıştırma oranlarına bağlı olarak yaklaşık 10 adet TV’nin yanında onlarca adet Radyo yayını yapılabilmektedir. Bu durum yayın maliyetlerini çok önemli oranlarda düşürmektedir. • Analog yayınlarda atmosferik sartlardan ve iletim ağı hatalarından dolayı oluşan parazitlerin, gürültülerin giderilmesi mümkün olamamasına karşın, dijital yayın teknolojisinde her türlü parazit ve gürültü giderilerek çok daha temiz ve hatasız iletişimi sağlamak mümkündür. • Analog görüntü ve sesin kaydında ve iletiminde meydana gelen kayıplar dolayısıyla tekrarlanması, dağıtılması yada kopyalanmasında kalite düşmektedir. Dijital görüntüde ise sınırsız sayıda kopyalama ve farklı ağlara aktarma, kayıpsız ve kalite düşmesi olmadan yapılmaktadır. • Dijital yayıncılıkta görüntü ve seste insan gözünün ve kulağının algılayamayacağı bilgiler kaldırılarak yapılan sıkıstırma sonucu, bilgilerin daha düşük bir band genişliğinde iletilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda kanal kapasitesi artırılmış olmaktadır. • Dijital yayıncılıkta dijital kodlu görüntü ve sesler mevcut tüm iletim ağlarına uyumludur. Bu iletim ağları kablo, uydu ve karasal yayın ağları olup, ayrıca internet standartlarına da uyumludur. • Dijital yayıncılık teknolojisi tek yönlü iletişimi karşılıklı iletişime dönüştürmüş ve interactivitye (etkileşim) olanak sağlamıştır. • Dijital görüntü ve ses yayıncılığında izleyicilere (ilave data kapasitesi sayesinde) yayın hariç başka ek bilgiler de gönderilebilmektedir. Bu bilgiler trafik, hava durumu, borsa ve spor bilgileri, teletext verileri ya da altyazı olabilmektedir. İstenirse birden fazla dilde film yayını yada 4-5 kanallı müzik yayını yapılabilir. • Dijital yayıncılık izleyicilere talep üzerine istenilen programı seyretme (video on demand) özgürlügü getirmektedir. Yayın merkezinden izleyici talebine bağlı olarak farklı programlar farklı abonelere doğrudan yönlendirilebilmektedir. (Pay TV ve video on demand) • Dijital yayıncılıkta görüntü sinyali izleyicinin talebine göre farklı ekran çerçeve oranlarını (4:3 ya da 16:9) seçme sansı vermektedir. • Dijital görüntü ve ses, farklı kullanıcılara farklı kalitede ve detayda gönderilebilmekte, izleyici alıcısının kalitesi ve kapasitesine göre izleme yapabilmektedir. • Dijital Elektronik devreler aynen tekrarlanabilme özelligine sahiptir. Yani, her benzer sistem her yerde tıpatıp aynı çalışır. Analog devre ve sistemler de bunu sağlamak güçtür. • Uydu yada Kablo üzerinden yapılan, birleştirilmiş dijital kanal yayını ile izleyiciler spor karşılaşmalarını saha içinde istediği noktadan izleyecek sekilde anında seçebilmektedir. • Dijital Karasal TV (DVB-T) yayıncılığında, aynı kapsama alanı (analog sistemdeki) daha düşük güçlü dijital vericiler ile kaplanabilmektedir. Bu da işletme maliyetinde önemli düşüşlere neden olmaktadır. • Dijital Karasal TV yayıncılığında Tek Frekans Agı (SFN-Single Frequency Network) yapısı kullanılarak tüm vericiler aynı anda aynı frekansı kullanabilir. Bu durum enterferansa sebep olmamaktadır. Böylelikle bir başka yere gidildiğinde frekans veya kanal değistirme gibi zorluklarla karşılaşılmamaktadır. • Dijital TV yayıncılığında görüntü kötü kalitede izlenemez. Yayın ya iyi kalitede seyredilir yada belli bir bit-hata-oranının altına düşmesi halinde hiç seyredilemez. Yayın kalitesinde keskin bir düşüş özelliği vardır. Analog TV yayıncılığında ise seviye düşse dahi yayın izlenebilir.